Display Recent Posts Category - کد نمایش آخرین مطالب دسته ای خاص در وردپرس

کد نمایش آخرین مطالب دسته ای خاص در وردپرس

در بسیاری از سایتهای خبری، تفریحی، دانلودی و… مشاهده کرده اید که آخرین مطالب منتشر شده را به همراه تصویر شاخص و یا بدون تصویر به نمایش می گذارند تا کاربران بتوانند جدیدترین مطالب منتشر شده را مشاهده کنند و در صورت نیاز مطالعه کنند. این نوع روش از نمایش مطالب جدیدا طرفدارهای زیادی پیدا کرده و از طرفی باعث افزایش بازدید سایت خواهد شد. این نشان میدهد که وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای فوق العاده انعطاف پذیری هست.

برای نمایش آخرین مطالب دسته ای خاص بدون تصویر شاخص، کافیست کد زیر را در هر قسمت از قالب میخواهید به نمایش درآید قرار دهید:

<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=5&cat=1280');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
 <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></br>
<?php endwhile; ?>

 

دقت داشته باشید که در کد بالا به جای عدد 5 در showposts=5 میتوانید تعداد مطالبی که میخواهید نمایش داده شود را وارد کنید و در cat=1280 به جای 1280 میتوانید ID دسته مورد نظر خود را وارد کنید.

اما در صورتیکه قصد دارید آخرین مطالب دسته ای خاص را به همراه تصویر شاخص نمایش دهید باید ابتدا کدهای زیر را در فایل فانکشن قالبتان بیفزاید:

<?php
add_theme_support('post-thumbnails');
if ( function_exists('add_theme_support') ) {
add_theme_support('post-thumbnails');
}
?>

 

سپس کدهای زیر را در هر قسمت از قالب که نیاز دارید قرار دهید:

<?php
$i=0;
$recent = new WP_Query("showposts=7");
while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?>
<?php the_post_thumbnail(array(50,50), array ('class' => 'alignleft')); ?><?php the_title(); ?>
</a>
</li>
<?php endwhile; ?>

 

اندازه پیشفرض تصاویر شاخص در اینجا 50×50 میباشد برای تغییر اندازه تصویر می توانید اعداد بالا را تغییر دهید.

 

ادامه مطلب